A gala dos I PMM celebrouse o 7 de xuño de 2003, no Auditorio de Galicia, en Santiago de Compostela. O presentador foi Javier Veiga e o Pórtico da Gloria, o fío temático da gala.

Galería:

Patrocinadores: